ประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เรื่องสืบราคายา ปีงบประมาณ 2566
วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
1.ประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สืบราคายา... Read More...
สัญญาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ
วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565
ดาวน์โหลด Read More...
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ถุงมือ Disposable จำนวน 10,490 กล่อง
วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศจังหวัด Read More...
IMAGE วารสารฉบับที่ 95 ปีที่ 27 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565
วารสารฉบับที่ 95 Read More...
IMAGE วารสารฉบับที่ 94 ปีที่ 26 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565
  วารสารฉบับที่ 94 Read More...
IMAGE วารสารฉบับที่ 93 ปีที่ 25 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564
  ดาวน์โหลดวารสาร Read More...
IMAGE วารสารฉบับที่ 92 ปีที่ 25 พ.ค.- ส.ค 2563
วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563
วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 92 ปีที่ 25... Read More...
IMAGE วารสารฉบับที่ 91 ปีที่ 24 ก.ค.62- เม.ย.63
วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563
วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 91 ปีที่ 24... Read More...
มีข้อผิดพลาด
 • Could not create image:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/04/t_90_90_16777215_2914_2.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/04
 • Could not create image:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/03/t_90_90_16777215_2913_1.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/03
 • Could not create image:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/03/t_90_90_16777215_2893_199.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/03
 • Could not create image:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/00/t_90_90_16777215_2890_194.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/00
 • Could not create image:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/09/t_90_90_16777215_2889_192.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/09
 • Could not create image:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/06/t_90_90_16777215_2906_95_6_9_65-1.png.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/06
 • Could not create image:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/01/t_90_90_16777215_2891_journal_pkh94-1.png.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/www/virtual/pkhospital.go.th/htdocs/pjhos/modules/mod_globalnews/thumbs/01
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account