รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ประจำกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 2 อัตรา  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 14 ธ้นวาคม 2564  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4  ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 032-603915คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account