แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 30 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 20 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 17 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 16 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 03 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 01 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล 30 ตุลาคม 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 30 ตุลาคม 2566 เขียนโดย นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account