แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 พัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ ร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพประชาชน 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม "จิตอาสา รวมน้ำใจ 5 ส. Big Cleaning Day" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เยี่ยมผู้ต้องขังป่วย ณ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 21 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในการดูแลผู้สูงอายุ 21 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์รับมอบเครื่องมือแพทย์ "โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 21 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 มอบเงิน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 21 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2563 21 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account