แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 16 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
นพ.ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ รับประกาศเกียรติคุณ "คลินิกหมอครอบครัวต้นแบบระดับจังหวัด" ประจำปี 2562 16 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
สภากาแฟยามเช้าจังหวัดประจวบคีรขันธ์ เดือนกันยายน 2562 13 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานผู้ป่วยนอก 13 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
เยี่ยมให้กำลังใจ 10 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดประชุมวิชาการโรคหืดสัญจร เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด 10 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน Green and Clean Hospital 06 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ "ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง" แก่บุคลากรการพยาบาล 06 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัยการแพทย์ฉุกเฉิน 06 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์พัฒนาเครือข่าย และระบบช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง 06 กันยายน 2562 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account