แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานในโรงพยาบาลพร้อมให้กำลังใจเสริมพลังในการทำงาน 19 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 18 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ถวายเทียนพรรษา เนื่องในอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 12 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมจัดกิจกรรมปฐมพยาบาลทางใจ “เติมพลังทางใจ” 12 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ถวายเทียนพรรษาเนื่องในอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ บ้านด่านสิงขร 12 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ถวายเทียนพรรษาเนื่องในอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 12 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 08 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานในโรงพยาบาลพร้อมให้กำลังใจเสริมพลังในการทำงาน 08 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 07 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานในโรงพยาบาลพร้อมให้กำลังใจเสริมพลังในการทำงาน 06 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account