แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ต้อนรับนายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ คนใหม่ 11 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาค สมทบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
จนท.รพ.ประจวบฯ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้มวัดอ่าวน้อย เนื่องในวันมาฆบูชา 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล Green @ Clean Hospital 04 มีนาคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่รพ.ร่วมกิจกรรม "ประจวบฯ ก้าวท้าใจ" ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 04 มีนาคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบตู้ความดันลบ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 04 มีนาคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบรถเข็นนั่ง และไม้เท้าสำหรับผู้ป่วย 11 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่1/2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำผลงานวิจัย/R2R 11 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบรถเข็น Wheel Chair 12 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account