แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรขันธ์ รับมอบเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นความเร็วสูง 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรขันธ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง และมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาด COVID-19 ในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้าน Covid-19 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง ร่วมโครงการ "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" ดูแลสุขภาพให้ประชาชน 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบฯ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เมืองประจวบฯ 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มศักยภาพครูอนามัยและบุคลากรสาธารณสุข อบรมการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นแก่นักเรียน 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รับมอบเงินบริจาคจัดซือวัสดุการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account