แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย รณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 06 มกราคม 2564 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจเยี่ยมชี้แจงนโยบาย และติดตามการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ประจำปี 2563 ณ กองบิน 5 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาค 100,000 บาท 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาค 40,000 บาท 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาค 55,000 บาท 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
เจ้าหน้าที่รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจุดเทียนสดุดี พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ 9 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
จิตอาสาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านดอนทราย ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
เจ้าหน้าที่รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวาจาดีเด่นสาขาอายุรกรรม 25 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account