แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำผู้บริหารรพ.ทำแผนยุทธศาตร์โรงพยาบาล ปี 2564-2565 เพิ่มประสิทธิภาพดูแลสุขภาพประชาชน 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดบริการทำฟัน ฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ภาวะฉุกเแินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณ๊โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 240,000 บาท จากโครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด 19 (มูลนิธิสารธาร) 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account