แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ผอ. 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รอ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมรับฟังข้อมูลการดำเนินงานพร้อมมอบแนวทางแก่ผู้บริหารโรงพยาบาล 15 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ต้อนรับ นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ คนใหม่ 15 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านสติกรรม และเครื่องช่วยฟังรพ.ประจวบคีรีขันธ์ 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รับมอบวัสดุสำนักงาน 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account