แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN 95 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูยกย่องบุคคลต้นแบบโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
บริษัท พรวัฒนา พี.นุกูร จำกัด มอบห้องความดันอากาศบวก (POSITIVE PRESSURE ROOM) ให้รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์รับมอบเจลแอลกอฮอล์ 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน R2R/วิจัย ครั้งที่ 11 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ประชุมจัดทำแผนแม่บทฯรพ.ประจวบคีรีขันธ์ 06 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
ประเมินตำบลส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยยาว (LTC) อำเภอเมืองประจวบคีรีชันธ์ ประจำปี2563 06 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 21 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
มอบข้าวสาร ไข่ ผ้าห่มให้ผู้ป่วยโรคไต รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 21 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ยุพดี เจริญศิลป์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account