ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
เผยแพร่ราคากลาง, ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 317,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง,ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต แบบ 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบมีสารกรองแสง จำนวน 250 กล่อง 15 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ จำนวน 250 กล่อง 15 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง และราคากลาง 14 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 2 ตู้ และราคากลาง 14 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง และราคากลาง 14 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบขนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง และราคากลาง 14 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account