ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เรื่องสืบราคายา ปีงบประมาณ 2566 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง,ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต แบบ 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง 28 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
สัญญาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ 25 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ถุงมือ Disposable จำนวน 10,490 กล่อง 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 149,200 ชิ้น 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดให้น้ำเหลือ จำนวน 60,881 ชุด 22 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง 22 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ร่างประประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อถุงมือ Disposable จำนวน 10,490 กล่อง 16 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ High-risk HPV จำนวน 8,000 Test 14 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะข้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อ 03 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account