ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชืั้อ 22 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2562 17 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ฯ 16 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะฯ หมวดวัสดุทั่วไป (เม.ย) 62 02 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะฯ หมวดวัสดุทั่วไป (เม.ย) 62 02 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 30 เมษายน 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ 29 เมษายน 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 29 เมษายน 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 23 เมษายน 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์( ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห๋ CBC และ Cell count) 22 เมษายน 2562 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account