ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 9 รายการ 28 สิงหาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Total knee replacement จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประมูลขายทอดตลาดพัสดฯระหว่างปี2566(รอบ2) 03 สิงหาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account