ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกแฝดฯ 1เครื่องวงเงิน 310,000 บาท 07 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคา เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว 06 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( น้ำยาตรวจหาปริมาณสารทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก) 06 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว 06 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา1,200,000 บาท 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 750,000บาท 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ1,600,000 บาท 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจฯ 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account