ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศประกวดราคาซื้อเกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา1,200,000 บาท 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 750,000บาท 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ1,600,000 บาท 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจฯ 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกวดราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาฯ 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกวดราคาเครื่่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดทอนซิล 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือผ่าตัดทอนซิล 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account