ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 12 รายการ 01 สิงหาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ 01 สิงหาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง 21 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางซื้อตู้ครอบอ่างย้อมสี จำนวน 1 อัน 18 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว 18 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 21 มิถุนายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เวชภัณฑ์ยา Recombinant Human Erythropoietin beta 5,000 IU injection) 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารทางห้องปฏิัติการงานเคมีคลินิก 25 รายการ 29 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง 23 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account