ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 23 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 13 รายการ 17 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 11 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 13 รายการ 27 เมษายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจ้างผู้เยี่ยมสำรวจสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) จำนวน 4 คน 27 เมษายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 13 รายการ 27 เมษายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Recombinant Human Erythropoietin beta 5,000 IU injection 25 เมษายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Recombinant Human Erythropoietin beta 5,000 IU injection 25 เมษายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ น้ำยาวิทยาศาสตร์ 25 รายการ 20 เมษายน 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account