ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อน้ำยาฯ25 รายการ 29 มีนาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง น้ำยาเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ฯ25รายการ 09 มีนาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางตกลงราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน 03 มีนาคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศสอบราคาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ที่ใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ที่ใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 ราย 16 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 583 รายการ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
สอบราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางแพทย์ (Picture Archiving and Communication System , PACS) 23 มกราคม 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ 25 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ 21 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account