ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ (ครั้งที่ 2) 26 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ 22 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเครื่องดมยาสลบฯ 12 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางตู้เก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 07 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 07 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง 01 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ 01 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศซื้อ/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ 30 มิถุนายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคฯ 17 มิถุนายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางห้องแยกโรค(์Negative Pressure) 23 มิถุนายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account