ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ตกลงราคาซื้ออะไหล่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 20 รายการ 25 เมษายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ชนิดโคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอด LED 30 มิถุนายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเครื่องทวนสัญญาณ (รีพลีสเตอร์) พร้อมติดตั้ง 12 เมษายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจ้างเพิ่มจุดให้ O2 จำนวน 5 จุด ณ ห้องรอคลอดฯ 12 เมษายน 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 24 มีนาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ฯ 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบการใช้พลังงานจากระบบเดิมใช้เครื่อง Boiler ฯ 10 มีนาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ฯ 08 มีนาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 09 มีนาคม 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 09 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account