ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 08 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปีงประมาณ 2565 จำนวน 9 รายการ 08 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300mA. จำนวน 1 เครื่อง 07 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ 03 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 03 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องช่วยหายใจฯ 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300mA. 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะ์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะ์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account