ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kW จำนวน ๑ เครื่อง 14 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ 13 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ ๒ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Urine analysis พร้อมน้ำยา จำนวน 26,000 Report ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ร่างประกาศเช่า และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง 05 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง 05 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง 05 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ชนิดภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง 05 มิถุนายน 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account