ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ Total knee replacement จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณเฉพาะและราคากลางซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 รายการ 20 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ 13 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 9 รายการ 13 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการระบบบริการทางการแพทย์ 07 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อTotal Knee replacemrnt จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 16 มิถุนายน 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account