ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อ 2565 23 กันยายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์ แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 08 กันยายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 01 กันยายน 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บ จำนวน 26 รายการ 31 สิงหาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 สิงหาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะ์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 รายการ 29 สิงหาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ 29 สิงหาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อชุดข้อเข่าเทียม จำนวน 100 ชุด 18 สิงหาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account