ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ร่างประประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง 21 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องตรวจ Urine analysis พร้อมน้ำยา จำนวน ๒๖,๐๐๐ Report ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ชนิดภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวยา จำนวน 2,700 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต แบบ 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 317,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account