ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ Syringe Disposable 3 รายการ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อTotal knee replacement จำนวน 100 ชุด 22 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทางห้องตรวจปฏิบัติการ (OUT LAB) 18 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD ๔ อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 รายการ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 03 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณออกซิเจนเหลว 28 มกราคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณถุงบรรจุโลหิต ๔ ถุง CPD/SAGM๒ พร้อม SAFETY 28 มกราคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ 28 มกราคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account