ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องตรวจทางปฏิบัติการ OUT LAB จำนวน 188 รายการ และราคากลาง 07 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ร่างประประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ร่างประประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ชนิดภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน 168 รายการ และราคากลาง 05 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 114,942.53 กิโลกรัม 04 มีนาคม 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ราคากลาง, ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 317,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง,ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต แบบ 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account