ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อ ถุงบรรจุโลหิต แบบ 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง 16 มกราคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 มกราคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 60,881 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มกราคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 234,416 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มกราคม 2566 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต แบบ 4 ถุง พร้อมถุงดัก เก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ High-risk HPV จำนวน 8,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธันวาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อถุงมือ Disposable จำนวน 10,490 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธันวาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ราคากลาง, ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 60,881 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธันวาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account