ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ฯ 01 ตุลาคม 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง) ปี65 30 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ 30 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง งปม.65 30 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรงจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 29 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด 29 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรีย 27 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจน้ำยาตรวจความเป็นกรดด่างและก๊าซฯ 27 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน ฯ จำนวน 9 รายการ 23 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่สัญญาซ์้อขาย เครื่องช่วยหายใจฯ (ค่าเสื่อม64) 22 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account