ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 6 เครื่อง 18 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 6 เครื่อง 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 29 รายการ 10 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อ SARS-COV2 PCR rapid test 09 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 08 มีนาคม 2565 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account