ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศเผยแพร่สัญญาซ์้อขาย เครื่องช่วยหายใจฯ (ค่าเสื่อม64) 22 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศสัญญาซื้อขาย เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรฯ 22 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 13 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจน้ำยาตรวจความเป็นกรดด่าง 10 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องตรวจน้ำยาตรวจความเป็นกรดด่าง 10 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนจัดเช่าเครื่องตรวจน้ำยา 10 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ 09 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 08 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการ ไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการ ไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2564 เขียนโดย มานิดา สุขมงคล
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account