ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู

  • พิมพ์

โหลดไฟล์

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account