ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัด

สเปคและราคากลาง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account