ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account