ประกาศร่างประกาศประกวดราคา และรายละเียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account