ปรับขนาดตัวอักษร
 
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[ 2020-03-18 07:36:59 ]

โพสต์โดย :: กาญจนา คำแสง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  และตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  สังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ใดสนใจขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563  ในภาคเช้าเวลา 08คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด.30 - 12.00 น.  และภาคบ่ายเวลา  13.00 - 16.30  น.  ณ  ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น  4  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  โทรศัพท์  032-603915