ปรับขนาดตัวอักษร
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
[ 2022-10-07 12:56:17 ]

โพสต์โดย :: กาญจนา คำแสง

ด้วยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032-603915คลิกอ่านรายละเอียด