ปรับขนาดตัวอักษร
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
[ 2022-11-30 11:27:13 ]

โพสต์โดย :: กาญจนา คำแสง

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจค่าจ้างวันละ 450 บาท ผู้สนใจขอและยืี่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-603915คลิกอ่านรายละเอียด