ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ High-risk HPV จำนวน 3,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-11-27 04:44:04 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Set IV (ชุดให้น้ำเกลือ) จำนวน 82,641 ชุด [ 2023-11-23 08:13:41 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงมือ Disposable จำนวน 11,545 กล่อง [ 2023-11-21 03:31:31 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ [ 2023-11-20 06:53:36 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อ [ 2023-11-20 04:58:30 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ OUT LAB [ 2023-11-20 04:22:36 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ [ 2023-10-24 02:36:18 ]
มานิดา สุขมงคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2567 [ 2023-10-02 02:30:08 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อ เลนส์แ้ก้วตาเทียมพับได้แบบมีสารกรองแสง [ 2023-09-20 06:19:14 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อ Total knee replacement จำนวน 100 ชุด [ 2023-09-11 07:36:40 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-08 10:18:32 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-08 09:42:17 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 9 รายการ [ 2023-08-28 09:39:17 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-08-28 06:33:52 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-08-24 07:02:21 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร