ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้อำนวยการ
นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ