โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปรับขนาดตัวอักษร
ผู้อำนวยการ
ผอ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล