ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว ::
 
 
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-15 07:00:30 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-15 06:57:03 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-15 06:49:48 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล [ 2020-06-15 06:40:59 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-05 07:19:51 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ มอบพระพุทธรูปและเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้โรพ.ประจวบคีรีขันธ์ [ 2020-06-01 08:13:11 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รณรงค์ "หยุดสูบบุหรี่" ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด - 19 [ 2020-06-01 08:09:12 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 220,000 บาท [ 2020-06-01 08:04:41 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-01 07:51:33 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-01 07:42:07 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-01 07:40:12 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาค 100,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ [ 2020-06-01 07:37:58 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-01 07:35:03 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-01 07:30:35 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในภาวะวิกฤตโควิด-19 [ 2020-06-01 07:26:09 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร