ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว ::
 
 
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบรถเข็น Wheel Chair [ 2021-01-12 09:09:16 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" [ 2021-01-08 08:54:26 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรขันธ์ รับมอบเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นความเร็วสูง [ 2021-01-08 08:04:58 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรขันธ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท [ 2021-01-06 09:15:49 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง และมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาด COVID-19 ในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 2021-01-06 09:12:42 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้าน Covid-19 [ 2021-01-06 09:09:00 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง ร่วมโครงการ "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" ดูแลสุขภาพให้ประชาชน [ 2021-01-06 09:04:46 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" [ 2021-01-06 09:01:46 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบฯ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เมืองประจวบฯ [ 2021-01-06 08:57:43 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มศักยภาพครูอนามัยและบุคลากรสาธารณสุข อบรมการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นแก่นักเรียน [ 2021-01-06 08:54:47 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รับมอบเงินบริจาคจัดซือวัสดุการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [ 2021-01-06 08:51:38 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย รณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จ.ประจวบคีรีขันธ์ [ 2021-01-06 08:48:56 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจเยี่ยมชี้แจงนโยบาย และติดตามการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2020-12-25 08:14:59 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ประจำปี 2563 ณ กองบิน 5 [ 2020-12-25 08:10:12 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาค 100,000 บาท [ 2020-12-25 08:08:00 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร