ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว ::
 
 
น้ำใจในภาวะวิกฤต COVID-19 [ 2020-03-27 08:37:22 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ธารน้ำใจในภาวะวิกฤตโควิด 19 [ 2020-03-27 08:34:14 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ซ้อมแผนเปิดรพ.สนาม รองรับคนไข้โควิด 19 หากพบจำนวนมาก [ 2020-03-27 08:30:09 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
น้ำใจในภาวะวิกฤตโควิด 19 [ 2020-03-26 08:51:04 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
น้ำใจในภาวะวิกฤต COVID-19 [ 2020-03-25 07:32:12 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
น้ำใจในภาวะวิกฤต COVID-19 [ 2020-03-25 07:13:19 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
น้ำใจในภาวะวิกฤต COVID-19 [ 2020-03-25 07:10:00 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบฯซ้อมแผนรับผู้เดินทางกลับจากพื้นที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 2020-03-20 07:32:03 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์รับมอบเงินบริจาค 450,000 บาท จาก บจ.อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย ร่วมกับเพื่อนธรรมศาสตร์ 2515 และเพื่อนเตรียมอุดมรุ่น 33 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม [ 2020-03-20 07:29:36 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง [ 2020-03-20 07:26:10 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รองผวจ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [ 2020-03-13 06:53:13 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ อสม.ตำบลประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็วเต้านมและการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 2020-03-13 06:48:34 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรณีไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 2020-03-03 09:12:11 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
งานกายภาพบำบัดรพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบรถเข็นผู้ป่วยนั่ง 5 คัน มูลค่า 17,500 บาท [ 2020-03-03 09:10:01 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบฯ รับมอบหน้ากากอนามัย [ 2020-03-03 09:04:02 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร