ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว ::
 
 
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาค สมทบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ [ 2021-03-15 08:04:02 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
จนท.รพ.ประจวบฯ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้มวัดอ่าวน้อย เนื่องในวันมาฆบูชา [ 2021-03-15 07:54:58 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล Green @ Clean Hospital [ 2021-03-04 08:58:54 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่รพ.ร่วมกิจกรรม "ประจวบฯ ก้าวท้าใจ" ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 2021-03-04 08:25:25 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบตู้ความดันลบ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 [ 2021-03-04 07:38:07 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบรถเข็นนั่ง และไม้เท้าสำหรับผู้ป่วย [ 2021-02-11 08:35:41 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่1/2564 [ 2021-02-11 07:23:18 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำผลงานวิจัย/R2R [ 2021-02-11 07:16:58 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบรถเข็น Wheel Chair [ 2021-01-12 09:09:16 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" [ 2021-01-08 08:54:26 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรขันธ์ รับมอบเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นความเร็วสูง [ 2021-01-08 08:04:58 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรขันธ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท [ 2021-01-06 09:15:49 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง และมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาด COVID-19 ในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 2021-01-06 09:12:42 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้าน Covid-19 [ 2021-01-06 09:09:00 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง ร่วมโครงการ "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" ดูแลสุขภาพให้ประชาชน [ 2021-01-06 09:04:46 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร