ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว ::
 
 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรณีไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 2020-02-17 07:35:03 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" [ 2020-02-14 08:36:37 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบรับมอบเงินบริจาค 111,660 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ [ 2020-02-14 07:58:21 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบฯ ประชุม VDO Conference เฝ้าระวังโรค COVID -19 [ 2020-02-14 07:48:27 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ [ 2020-02-12 09:28:41 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์ 2563 [ 2020-02-12 09:26:28 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ มูลค่า 120,000 บาท [ 2020-02-12 09:24:39 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กาชาดจังหวัด สนับสนุนการจัดงาน ?ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและกาชาด ประจำปี 2563? [ 2020-02-12 09:22:12 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ?Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนา? [ 2020-02-12 09:18:24 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการดูแล ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต [ 2020-02-05 09:16:46 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว [ 2020-02-05 09:13:01 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน [ 2020-02-05 08:44:52 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง มูลค่า 2,500,000 บาท จากกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ [ 2020-01-28 07:25:28 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2563 [ 2020-01-28 07:21:46 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พิธีเปิดป้าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพ มาตรฐาน" สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด [ 2020-01-28 07:17:27 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร