ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว ::
 
 
มอบรถเข็นตาข่าย [ 2021-11-17 08:41:56 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 [ 2021-11-17 08:37:02 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 [ 2021-11-17 08:32:29 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 [ 2021-11-17 08:27:48 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 [ 2021-11-17 08:27:48 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 [ 2021-11-17 08:18:13 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 [ 2021-11-12 07:16:36 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 [ 2021-11-12 07:14:07 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
พลังน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 [ 2021-11-12 06:35:05 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ [ 2021-11-12 06:32:03 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ต้อนรับนายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ คนใหม่ [ 2021-11-11 07:25:27 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาค สมทบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ [ 2021-03-15 08:04:02 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
จนท.รพ.ประจวบฯ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้มวัดอ่าวน้อย เนื่องในวันมาฆบูชา [ 2021-03-15 07:54:58 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล Green @ Clean Hospital [ 2021-03-04 08:58:54 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่รพ.ร่วมกิจกรรม "ประจวบฯ ก้าวท้าใจ" ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 2021-03-04 08:25:25 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร