โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว ::
 
 
รับมอบเงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ [ 2019-12-06 08:45:59 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
งานกายภาพบำบัดรพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง มูลค่า 11,700 บาท [ 2019-12-06 08:43:01 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ [ 2019-12-06 08:40:02 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 2019-12-06 08:37:54 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์นำเจ้าหน้าที่ฯร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 [ 2019-12-06 08:34:25 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรต้นแบบการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม [ 2019-12-06 07:20:02 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรต้นแบบการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม [ 2019-12-06 07:19:58 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซื้อสัตย์ โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต" [ 2019-12-06 07:17:19 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 2019-12-06 06:56:46 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ย้ายห้องตรวจประกันสังคม เพื่อความสะดวกของผู้ประกันตน [ 2019-12-06 06:50:35 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบฯรับมอบเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด มูลค่า 240,000 บาท [ 2019-12-06 06:47:05 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์รอบที่ 3 [ 2019-12-06 06:42:47 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม "วันส้วมโลก" world toilet day สร้างสุขอนามัยที่ดี [ 2019-12-06 06:21:22 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ [ 2019-11-21 04:27:04 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ [ 2019-11-21 04:18:32 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร