ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสมัครงาน
ค้นหาข่าว ::
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา [ 2023-09-21 09:37:31 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
ประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน [ 2023-09-07 09:24:56 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ความสะอาด) และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 2023-09-01 08:33:41 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
ประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน [ 2023-08-09 08:07:17 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
ประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ 2023-08-04 09:57:03 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 2023-07-27 07:10:44 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 2023-07-26 05:03:04 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2023-07-18 08:23:12 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 2023-07-17 09:46:55 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล [ 2023-07-17 04:54:18 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 2023-07-14 03:52:30 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร [ 2023-07-05 06:04:22 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 2023-06-30 08:37:30 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล [ 2023-06-30 06:22:37 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 2023-06-27 08:35:09 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร