ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือตรวจหูฯ [ 2020-02-21 11:07:46 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ชุดสว่านเจาะเลื่อยตัดกระดูกฯ [ 2020-02-21 10:52:36 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ [ 2020-02-21 10:39:01 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศแผนจัดซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพฯ [ 2020-02-21 10:28:30 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯชุดถ่ายทอดสัญญาณาพฯ [ 2020-02-21 10:23:33 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง ชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ [ 2020-02-21 10:22:43 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน รถบรรทุก(ดีเซล)ฯค่าเสื่อม63 [ 2020-02-14 06:10:17 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน [ 2020-02-14 04:50:17 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 8 เครื่อง [ 2020-02-14 04:28:32 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ (แบบรวมอะไหล่)จำนวน 8 เครื่อง [ 2020-02-14 02:48:32 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกฯ [ 2020-02-13 08:26:51 ]
มานิดา สุขมงคล
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณน้ำยา 38 รายการ [ 2020-02-13 07:08:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OUT LAB) [ 2020-02-07 09:37:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนชุดตรวจหู คอ จมูก [ 2020-02-07 04:48:06 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ [ 2020-02-06 08:03:58 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร