ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อ [ 2021-06-17 10:30:24 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณชุดข้อเข่าเทียม [ 2021-06-17 03:46:34 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณชุดข้อเข่าเทียม [ 2021-06-17 03:46:23 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [ 2021-06-16 09:57:41 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสัญญาซื้อขาย เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงฯงบเงินกู้ [ 2021-06-15 07:16:00 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณชุดให้น้ำเกลือ [ 2021-06-13 02:56:00 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาปรังปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆรอบโรงพยาบาล [ 2021-06-08 09:03:17 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OUT LAB) [ 2021-06-08 06:47:34 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ฯ (งบเงินกู้) [ 2021-06-07 03:37:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ (OUT LAB) [ 2021-05-28 02:28:22 ]
มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ (OUT LAB) [ 2021-05-28 02:11:01 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 2021-05-21 04:54:50 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 2021-05-21 04:54:39 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Airbone infection Isolation Room (AIIR) (ชนิดห้องน้ำอยู่หน้าห้อง) จำนวน 2 ห้อง จำนวน 1 งาน [ 2021-05-19 09:14:42 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ [ 2021-05-19 07:52:43 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร