ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ไตรมาส2 [ 2021-04-16 02:58:48 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ [ 2021-04-09 09:25:00 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณสารหนืดสหรับผ่าตัดต้อกระจก [ 2021-04-02 08:32:05 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย รถบรรทุกฯ(รพสต.คลองวาฬ) [ 2021-03-31 10:35:42 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร [ 2021-03-31 08:44:05 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน [ 2021-03-29 07:03:59 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางซื้อชุดให้น้ำเกลือ [ 2021-03-26 03:37:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฯ [ 2021-03-25 08:37:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ครั้งที่ 2) [ 2021-03-24 04:16:01 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ [ 2021-03-23 08:03:36 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [ 2021-03-22 06:29:48 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้ ๒ รายการ [ 2021-03-22 03:19:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) [ 2021-03-12 10:22:00 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษเครื่องช่วยหายใจ (Bennett 840) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 12 เครื่อง [ 2021-03-12 04:04:02 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงฯ [ 2021-03-11 07:25:46 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร