ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ 2023-03-24 09:10:02 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [ 2023-03-24 07:44:38 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลว จำนวน 234,416 ลูกบาศก์เมตร [ 2023-03-17 06:53:33 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ 2023-03-16 09:10:06 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ 2023-03-16 09:09:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 234,416 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-03-03 09:29:41 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 23,166 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-03-03 08:36:23 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อ ชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 60,881 ชุด [ 2023-03-02 06:59:59 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑๐๗,๗๗๗ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2023-02-23 08:27:30 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อ น้ำยาตรวจ High-risk HPV จำนวน 8,000 Test [ 2023-02-22 06:45:02 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ [ 2023-02-21 08:24:43 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ร่างประประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 149,200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-02-20 09:37:22 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2023-02-14 06:55:50 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวญจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 107,777 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-02-03 08:41:54 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 23,166 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-02-02 07:06:01 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร