ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาว CD ๔ [ 2020-07-10 07:40:39 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง รถยนต์ตรวจการณ์ฯ [ 2020-07-09 09:45:38 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ รถยนต์ตรวจการณ์ฯ [ 2020-07-09 09:42:10 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสัญญา เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกฯ [ 2020-06-27 03:43:51 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (AIIR) ในหอผู้ป่วยหนัก [ 2020-06-25 02:42:30 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [ 2020-06-22 09:39:43 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสัญญาซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บ จำนวน ๒๙ รายการ [ 2020-06-22 04:11:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนซื้อชุดน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาว CD ๔ [ 2020-06-19 06:59:38 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 [ 2020-06-11 06:50:42 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2020-06-05 04:12:27 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางซื้อขุดน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาว CD ๔ [ 2020-06-01 02:45:21 ]
มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาจางเมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [ 2020-05-29 08:18:24 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะ ซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บ ๒๙ รายการ [ 2020-05-26 14:22:09 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ้าสำหรับตัดเย็บฯ [ 2020-05-26 14:14:41 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OUT LAB) [ 2020-05-21 08:05:42 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร