ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง [ 2021-10-14 09:54:42 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ [ 2021-10-12 07:50:13 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด [ 2021-10-12 07:43:35 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจขวดเพาะเชื้อ [ 2021-10-06 10:07:50 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อตรวจความเป็นกรดด่างฯ [ 2021-10-06 10:06:59 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ (งบประมาณ65) [ 2021-10-06 10:05:57 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา [ 2021-10-01 10:14:08 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา [ 2021-10-01 10:03:45 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ฯ [ 2021-10-01 08:38:40 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง) ปี65 [ 2021-09-30 07:14:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง งปม.65 [ 2021-09-30 03:22:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรงจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา [ 2021-09-29 10:32:40 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด [ 2021-09-29 08:10:30 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรีย [ 2021-09-27 06:21:05 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจน้ำยาตรวจความเป็นกรดด่างและก๊าซฯ [ 2021-09-27 06:20:24 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร