ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ (OUT LAB) 2565 [ 2022-01-18 06:09:02 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ 2565 (OUT LAB) [ 2022-01-18 03:03:20 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต 4 ถุง CPD/SAGM2 [ 2022-01-12 06:30:19 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ [ 2022-01-06 04:28:40 ]
มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2022-01-05 08:47:59 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด19 [ 2021-12-27 07:00:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด19 [ 2021-12-27 07:00:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ไตรมาส1 [ 2021-12-23 07:10:02 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา [ 2021-12-20 07:16:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนซื้อออกซิเจนเหลว [ 2021-11-29 09:30:54 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนซื้อถุงมือ Disposable [ 2021-11-29 09:27:43 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนซื้อถุงมือ Disposable [ 2021-11-29 09:14:02 ]
มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ๔ ถุง CPD/SAGM๒ พร้อม SAFETY [ 2021-11-25 07:37:38 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2565 [ 2021-11-24 08:56:06 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อถุงมือ Disposable [ 2021-11-19 07:30:17 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร