ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ [ 2020-03-27 09:08:59 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุเครื่องแต่งกาย ๑o รายการ [ 2020-03-23 08:41:57 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน 133 รายการ [ 2020-03-23 03:09:15 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด [ 2020-03-20 08:00:13 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณถุงบรรจุโลหิต ขนาด 450 ml แบบ Safety พร้อมถุงดัก [ 2020-03-20 07:57:20 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 รายการ [ 2020-03-19 11:45:42 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรค [ 2020-03-19 09:33:31 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OUT LAB) [ 2020-03-17 07:54:24 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนวดแผนไทยฯ [ 2020-03-11 09:30:18 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคารพ.สต.ทุ่งโกฯ [ 2020-03-11 09:28:56 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ [ 2020-03-04 09:11:34 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (ปรับปรุงห้องพิเศษอายุรกรรม 1) [ 2020-03-04 07:06:07 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมนวดแผนไทยฯ [ 2020-03-03 06:08:07 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (ปรับปรุงห้องอายรุกรรม 1) ครั้งที่ 2 [ 2020-02-26 08:27:41 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงบรรจุโลหิต ๔ ถุง ขนาด ๔๕๐ ml แบบ Safty พร้อมถุงดัก [ 2020-02-25 09:35:01 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร