ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศร่างประกวดราคาฯรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ [ 2021-01-15 08:31:19 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ [ 2021-01-14 05:41:04 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกฯ [ 2021-01-14 05:39:33 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2021-01-13 06:25:16 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะชุดข้อเข่าเทียม [ 2021-01-13 03:47:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ [ 2021-01-11 04:02:18 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลางจัดซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งระบบเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ [ 2021-01-07 08:41:56 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ (ค่าเสื่อม64) [ 2021-01-06 09:36:03 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาด ไม่น้อยกว่า 1000mA.แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2021-01-06 06:10:15 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศแผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม64) [ 2021-01-04 09:45:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม64) [ 2020-12-30 09:48:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2020-12-30 08:12:13 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลว [ 2020-12-25 06:27:59 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เงินงบประมาณ พ.ศ.2564) [ 2020-12-24 09:20:57 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปัดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง [ 2020-12-24 07:08:18 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร