ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เรื่องสืบราคายา ปีงบประมาณ 2566 [ 2022-11-29 09:32:00 ]
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง,ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต แบบ 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง [ 2022-11-28 08:49:59 ]
มานิดา สุขมงคล
สัญญาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ [ 2022-11-25 04:00:17 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ถุงมือ Disposable จำนวน 10,490 กล่อง [ 2022-11-24 07:14:41 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 149,200 ชิ้น [ 2022-11-24 03:29:34 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดให้น้ำเหลือ จำนวน 60,881 ชุด [ 2022-11-22 06:52:39 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,800 ถุง [ 2022-11-22 06:48:04 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่ร่างประประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อถุงมือ Disposable จำนวน 10,490 กล่อง [ 2022-11-16 04:54:55 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ High-risk HPV จำนวน 8,000 Test [ 2022-11-14 08:38:17 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะข้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อ [ 2022-11-03 04:50:13 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 2022-11-01 02:25:20 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อถุงมือ Disposable จำนวน 10,490 กล่อง [ 2022-10-31 09:38:51 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ [ 2022-10-25 09:02:31 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ 2566 [ 2022-10-11 07:55:54 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อ 2565 [ 2022-10-11 07:18:52 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร