ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [ 2020-09-30 08:31:09 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสัญญาซื้อขาย เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกฯ เงินบริจาค [ 2020-08-28 04:42:42 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสัญญาซื้อขาย เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกฯ เงินบริจาค [ 2020-08-28 04:41:35 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอม3รายการ51เครื่อง [ 2020-08-24 08:25:14 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน เครื่องมือตรวจหู คอ จมูก [ 2020-08-17 11:04:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวน ซื้อครุภัณฑ์คอม 3 รายการ 51 เครื่อง [ 2020-08-11 09:24:05 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานให้รังสีแพทย์ [ 2020-08-05 09:25:01 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคา ครุภัณฑ์คอมฯ [ 2020-08-04 08:35:18 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์คอม 3 รายการ 51 เครื่อง [ 2020-08-03 10:07:48 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ [ 2020-07-23 06:36:25 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา รถยนต์ตรวจการณ์ฯ [ 2020-07-15 01:44:00 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาว CD ๔ [ 2020-07-10 07:40:39 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศราคากลาง รถยนต์ตรวจการณ์ฯ [ 2020-07-09 09:45:38 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ รถยนต์ตรวจการณ์ฯ [ 2020-07-09 09:42:10 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ไตรมาส3 [ 2020-07-01 06:49:00 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร