ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ค้นหาข่าว ::
 
 
ประกาศร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บ จำนวน ๒๖ รายการ [ 2022-06-23 04:09:58 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศประมูลขายทอดตลาดที่ชำรุด [ 2022-06-20 09:20:40 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Total knee replacement จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2022-06-01 04:21:59 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 9 รายการ [ 2022-05-11 08:26:25 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ [ 2022-05-11 08:21:41 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ Total knee replacement จำนวน 100 ชุด [ 2022-04-27 08:58:35 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 6 เครื่อง [ 2022-04-21 03:33:40 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300mA. [ 2022-04-21 03:13:09 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก [ 2022-04-21 03:08:13 ]
มานิดา สุขมงคล
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง [ 2022-04-21 03:02:51 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2565 [ 2022-04-08 03:40:38 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2022-03-31 07:33:14 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อTotal knee replacement จำนวน 100 ชุด ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2022-03-30 08:20:50 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2022-03-28 07:18:21 ]
มานิดา สุขมงคล
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2022-03-28 06:39:23 ]
มานิดา สุขมงคล
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร