ปรับขนาดตัวอักษร
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหารจำนวน 2 อัตรา
[ 2020-04-09 09:59:16 ]

โพสต์โดย :: กาญจนา คำแสง

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ตำแหน่ง  พนักงานประกอบอาหาร  จำนวน  ๑  อัตรา  ประจำกลุ่มงานโภชนศาสตร์  ผู้ใดสนใจขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ - ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น ๔  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  โทรศัพท์  032-603915คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด