ปรับขนาดตัวอักษร
 
 
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปร
[ 2020-05-08 07:30:29 ]

โพสต์โดย :: กาญจนา คำแสง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ในตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  และตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  สังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด