ปรับขนาดตัวอักษร
 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
[ 2020-06-23 07:38:45 ]

โพสต์โดย :: กาญจนา คำแสง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563)คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด