ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว ::
 
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน [ 2023-12-22 08:37:34 ]
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์รับมอบนโยบายและทิศทาง การดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข [ 2022-10-03 06:55:50 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 2022-10-03 03:27:05 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 2022-08-10 08:28:55 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย [ 2022-08-02 08:26:42 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์รับการตรวจประเมินรับรองการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ (Healthy Canteen) [ 2022-08-02 08:24:26 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ดูแลสุขภาพประชาชน [ 2022-07-19 08:19:52 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ [ 2022-07-19 08:17:36 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ [ 2022-07-19 08:17:28 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” [ 2022-07-19 08:14:45 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ [ 2022-07-19 03:49:15 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานในโรงพยาบาลพร้อมให้กำลังใจเสริมพลังในการทำงาน [ 2022-07-19 03:47:21 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ [ 2022-07-18 03:15:45 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ถวายเทียนพรรษา เนื่องในอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา [ 2022-07-12 07:31:39 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมจัดกิจกรรมปฐมพยาบาลทางใจ “เติมพลังทางใจ” [ 2022-07-12 07:28:26 ]
ยุพดี เจริญศิลป์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร