ปรับขนาดตัวอักษร
 
ข่าวสมัครงาน
ค้นหาข่าว ::
 
 
รับย้ายข้าราชการ [ 2024-05-28 01:42:11 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับย้ายข้าราชการ [ 2024-05-28 01:38:14 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) [ 2024-05-21 03:29:14 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 2024-05-21 03:26:03 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 2024-05-21 03:19:40 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) [ 2024-05-16 09:06:49 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก [ 2024-05-16 09:02:05 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 2024-05-03 09:32:19 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก [ 2024-05-02 06:24:36 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก [ 2024-04-30 09:00:53 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก [ 2024-04-30 08:57:57 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 2024-04-30 08:55:17 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) [ 2024-04-23 06:13:18 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ [ 2024-04-23 06:08:21 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 2024-04-23 05:59:42 ]
นันท์นภัส อยู่พิทักษ์
 
 
งานบริการ รพ.ประจวบฯ

งานบริการ

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร

นัดหมายแพทย์

ระบบบริการภายใน รพ.

ITA

ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร